Bine aţi venit în comuna Cristian!

Comuna Cristian, atestată documentar la 1223, este situată în vestul municipiului Sibiu (la 10 km) şi în nordul comunei Poplaca, legătura cu această comună făcându-se printr-un vechi drum de hotar, astăzi utilizat doar pentru cultivarea pământurilor şi creşterea animalelor. În Transilvania, Mărginimea Sibiului reprezintă (fără excluderea Ţării Oltului) cea mai importantă zonă etnofloclorică, zonă ce şi-a păstrat identitatea dealungul secolelor.

Locuirea, pe aceste meleaguri, este atestată de peste 8000 de ani, aici fiind descoperită cea mai veche aşezare neolitică din România. Prin săpăturile arheologice, efectuate datorită şantierului autostrăzii, s-a descoperit o aşezare cu locuinţe şi cimitir, posibil o populaţie de vânători şi pescari. Ei cunoaşteau uneltele de piatră şlefuită, dar şi ceramica, masca descoperită fiind unică pentru acele timpuri. Aceste vechi urme sunt mărturii ale existenţei unor populaţii sedentare.

 

Mărginimea este o veche vatră de etnogeneză românească, regiune ce şi-a conservat atât specificul agro-pastoral cât şi de leagăn al ortodoxiei transilvane. Deşi, în anul 313, prin edictul împăratului Constantin cel Mare, creştinismul a fost acceptat oficial, în Mărginime, năvălirile popoarelor barbare dar şi dominaţia străină a amânat – timp de secole – edificarea bisericilor de zid. Românii şi-au păstrat religia construindu-şi biserici de lemn, tăria credinţei fiind greu şi des încercată, dealungul secolelor. Nu întâmplător, în Răşinari, a fost vechea reşedinţă episcopală a Transilvaniei, românii din Mărginime păstrându-şi nealterată credinţa, dar şi obiceiurile şi tradiţiile.

Astăzi, teritoriul administrativ al comunei Cristian este format din trei zone: Cristian I – în lunca Cibinului şi depresiunea Sibiului, Cristian II – pe valea Mărăjdiei şi Cristian III – în staţiunea Păltiniş. Teritoriul administrativ al comunei însumează 7116 ha, din care intravilanul localităţii este 344,39 ha.
Comuna Cristian este înfrăţită cu oraşul Leuven – Belgia, fiind „adoptată” din 16 octombrie 1989, prin „Acţiunea Satele Româneşti”; în perioada 1990-2015 relaţiile dintre cele două localităţi s-au dezvoltat continuu, comunitatea belgiană sprijinind dezvoltarea durabilă a comunei.
Cristianul este o aşezare milenară ce şi-a cunoscut atestarea documentară datorită colonizării saşilor, în urmă cu opt secole. Pe malurile Cibinului s-a construit încet şi temeinic, aici trăind într-o bună convieţuire saşi, landleri, români, etc., ţinutul Sibiului fiind cunoscut şi recunoscut pentru toleranţă şi multiculturalitate.

Descoperiţi Cristianul şi veţi cunoaşte efortul tuturor generaţiilor de a învăţa să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale.

Ultimele decenii au adus comunei Cristian o serie lungă de evenimente: exodul masiv al saşilor, tranziţia spre o societate modernă racordată la civilizaţia europeană, dar şi reforme profunde ale administraţiei în edificarea unei infrastructuri edilitare necesare îmbunătăţirii confortului comunităţii locale.

Călătorule, descoperă comuna Cristian atât în lunca Cibinului, cât şi pe valea Mărăjdiei sau sus în munţii Cindrelului, în staţiunea Păltiniş – staţiune turistică construită pe terenurile noastre!

Descoperiţi aceste locuri unice, binecuvântate de natură şi poposeşte cu convingerea că vei petrece un sejur ce poate satisface şi cele mai exigente dorinţe!

 

Primarul comunei Cristian,
Ioan Seuchea