Cuvantul inainte al primarului

Bine aţi venit în  comuna Cristian judeţul Sibiu – România

„Cine se gândeşte numai la locul unde trebuie să ajungă îşi strică plăcerea călătoriei”
(F. Rückert)

cuvant1Comuna Cristian este situată în centrul României, în judeţul Sibiu, la 10 km în vestul municipiului, reşedinţă de judeţ. Prin aşezarea comunei la limita de nord a Mărginimii Sibiului, Cristianul a cunoscut, de peste opt milenii, o dezvoltare continuă; aşezarea din depresiunea Sibiului, este traversată de la vest spre est de râul Cibin, râu ce a favorizat atât dezvoltarea agriculturii dar şi numeroase inundaţii.

În Transilvania, Mărginimea Sibiului reprezintă cea mai importantă zonă etnofolclorică, o regiune care a reuşit să-şi conserve specificul pastoral milenar şi a devenit un adevărat leagăn al ortodoxiei.
În ultimul deceniu, comuna Cristian a demonstrat că are capacitatea dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Am înţeles că dezvoltarea durabilă a unei comune se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului; astfel, constatăm că investiţiile în turism asigură şi dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând şi un fenomen social constând în mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură diverse efecte directe şi indirecte. În 1996, Consiliul Mondial pentru

cuvant2Călătorii şi Turism (WTTC) susţinea următoarele:
“Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume care în măsuri virtuale şi economice include: venitul brut, valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe”.
Proiectul “Patrimoniu şi civilizaţia apei în comuna Cristian” a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în valoare a patrimoniului moştenit şi dezvoltarea conceptului de

“Cristian – poartă de intrare în Situl Natura 2000 Valea Frumoasei”,
experienţa manifestărilor organizate în ultimul deceniu, demonstrând capacitatea organizatorică şi de mobilizare a comunităţii. Cele 10 obiective turistice moştenite de comunitate – protejate ca monumente istorice – reprezintă o veritabilă infrastructură cultural-istorică, ce conferă localităţii un aspect medieval deosebit, preferat atât de turismul cultural cât şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni; patrimoniu poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunei, păstrarea şi promovarea identităţii culturale fiind un obiectiv strategic pentru toate administraţiile comunale din Mărginimea Sibiului.

Obiectivul general al proiectului constă în:
“Dezvoltarea activităţilor turistice în comuna Cristian, care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

Obiectivul specific este:
“Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

cuvant3